Viettel Biên Hòa thông báo | Đăng ký lắp mạng Viettel Biên Hòa khuyến mãi cực lớn trong năm 2020 | Miễn phí hòa mạng. Miễn phí lắp đặt 100%. Tặng Model Wifi 4 cổng | Tặng từ 01 đến 03 tháng cước... chi tiết xem tại đây!

CHỌN DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ DATA 4G VIETTEL TẠI BIÊN HÒA

CHỌN

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG VIETTEL TẠI BIÊN HÒA

CHỌN

DATA 4G VIETTEL

GÓI CƯỚC DATA 4G THEO THÁNG

MIMAX500

30 GB tốc độ cao

500.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

UMAX300

30 GB tốc độ cao

300.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX200

15 GB tốc độ cao

200.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX125

08 GB tốc độ cao

125.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX90

05 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX70

03 GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX25

02 GB tốc độ cao

25.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX35

1.2 GB tốc độ cao

35.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAXSV

03 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAX15VAS

1.5 GB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

4G40VAS

1. GB tốc độ cao

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

4G70VAS

2. GB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MIMAXSVVAS

02 GB tốc độ cao

80.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD30

10 GB tốc độ cao

Thời gian từ 23h – 6h

30.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ECOD50

03 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL90

09 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL90U

09 GB tốc độ cao

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

XL50

05 GB tốc độ cao

50.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO THÁNG

ST70

30 GB tốc độ cao

1 ngày/1 GB

70.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST90

60 GB tốc độ cao

1 Ngày / 2GB

90.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120

28 GB tốc độ cao

1 Ngày / 1GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120K

90 GB tốc độ cao

1 Ngày / 3 GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST120U

28 GB tốc độ cao

1 Ngày / 1 GB

120.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST150

28 GB tốc độ cao

20 Phút / gọi nội mạng

150.000đ/30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO 1 NGÀY

MT20N

05 GB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

20.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI10D

02 GB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10U

01 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT7D

1,2 GB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

7.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI7D

700 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

7000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI5D

500 MB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD1

1 GB tốc độ cao

23h – 6h

3000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

G3

3 GB tốc độ cao

3H cùng ngày

9000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO 3 NGÀY

ST15K

03 GB tốc độ cao

Hạn dùng 3 ngày

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

3MI5D

1.5 GB / 3 ngày

500 MB dùng đến 24H

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TOMD10

200 MB tốc độ cao

Không giới hạn ngày sử dụng

10.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TOMD30

1 GB tốc độ cao

Không giới hạn ngày sử dụng

30.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO 7 NGÀY

ST30K

07 GB tốc độ cao

Hạn dùng 7 ngày

30.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

7MI5D

3.5 GB / 7 ngày

500 MB dùng đến 24H

35.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F30

3 GB tốc độ cao

Miễn phí 20 phút/nội mạng

30.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

FT50

7 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút/nội mạng

50.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

TD7

5 GB tốc độ cao

Hạn dùng 23H – 6H

15.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI50K

5 GB tốc độ cao

Hạn dùng 7 ngày

50.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

15MI5D

7.5 GB / 15 Ngày

500 MB đến 24H

75.000đ / 15 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC COMBO & DATA SIÊU TỐC 4G 

F30

3 GB tốc độ cao

Miễn phí 20 phút/nội mạng

30.000đ / 7 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F70

03 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

20 phút gọi ngoại mạng

70.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

HI90

03 GB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F90U

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

3F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

270.000đ / 90 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

12F90

05 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ / 360 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F120

07 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

40 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F120U

07 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

40 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F140

08 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

60 phút gọi ngoại mạng

140.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

F190

09 GB tốc độ cao

Miễn phí 10 phút / gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

190.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V380

06 GB tốc độ cao

240 phút gọi nội mạng

240 phút gọi ngoại mạng

380.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V30K

200 MB tốc độ cao

100 phút gọi nội mạng

30.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V70K

400 MB tốc độ cao

250 phút gọi nội mạng

70.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V90K

1 GB tốc độ cao

300 phút gọi nội mạng

90.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V120K

1.5 GB tốc độ cao

400 phút gọi nội mạng

120.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V150K

2.5 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

150.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V200K

3.5 GB tốc độ cao

1000 phút gọi nội mạng

200.000đ / 30 ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC COMBO & DATA SIÊU TỐC 4G SIÊU HOT 2020

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA VIETTEL HÒA MẠNG TRƯỚC 18/11/2018)

V90

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

90.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V120

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

100 phút gọi ngoại mạng

120.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V150

120 GB tốc độ cao

4 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

50 phút gọi ngoại mạng

150.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

ST200

60 GB tốc độ cao

2 GB Data 4G / 1 Ngày

Miễn phí 20 phút / gọi nội mạng

200 phút gọi ngoại mạng

200.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

D30

2.5 GB tốc độ cao

30.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D50

3,5 GB tốc độ cao

50.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D70

7 GB tốc độ cao

70.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D90

10 GB tốc độ cao

90.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D120

12 GB tốc độ cao

120.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D200

20 GB tốc độ cao

200.000đ / 30 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D500

48 GB tốc độ cao

500.000đ / 360 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

D900

84 GB tốc độ cao

900.000đ / 360 Ngày

ÁP DỤNG CHO SIM DCOM

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC DATA SIÊU TỐC 4G THEO 1 NGÀY

MT5N

500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5D

500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5K

01 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V5D

250 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

3000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT5C

3 GB tốc độ cao

24H từ ngày đăng ký

5.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V15D

1500 MB tốc độ cao

24H từ lúc đăng ký

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T15D

150 MB tốc độ cao

7 Ngày

15.000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T15K

150 MB tốc độ cao

7 ngày

15,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V15K

1.5 GB tốc độ cao

1 ngày

15,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10D

1.5 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10N

1.0 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10K

1.0 GB tốc độ cao

7 Ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT10G

1.5 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V10K

500 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI10N

300 MB tốc độ cao

24H cùng ngày

10,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V20D

2 GB tốc độ cao

24H cùng ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

V20K

2 GB tốc độ cao

1 Ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MI20K

2 GB tốc độ cao

5 ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT30K

1 GB tốc độ cao

30 ngày

30,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

MT30N

5 GB tốc độ cao

5 ngày

20,000đ

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

GÓI CƯỚC TRẢ TRƯỚC DÀNH CHO THOẠI NỘI MẠNG & NHẮN TIN NỘI MẠNG VIETTEL

B150K

1.5 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

150.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

B100K

600 MB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

0 SMS nội mạng

100.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T80K

0 GB tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

500 SMS nội mạng

80.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T70K

0 tốc độ cao

500 phút gọi nội mạng

150 SMS nội mạng

70.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

T50K

0 tốc độ cao

200 phút gọi nội mạng

50 SMS nội mạng

50.000đ / 30 Ngày

CHI TIẾT

ĐĂNG KÝ

CÁC GÓI CƯỚC TRẢ SAU VIETTEL TẠI BIÊN HÒA SIÊU HẤP DẪN 2020

HOTLINE : 033.9999.368 (ZALO + MOBILE)

SOAN DK TRASAU NEW GỬI 033.9999.368

SOAN DK TRASAU CHUYEN DOI GỬI 033.9999.368

  • NEW : LÀ THUÊ BAO  ĐĂNG KÝ MỚI  ( ĐĂNG KÝ TRẢ SAU MỚI PHÍ 60,000Đ)
  • CHUYỂN ĐỔI : THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC CHUYỂN SANG TRẢ SAU (MIỄN PHÍ)

T100

1000 PHÚT GỌI NỘI MẠNG

50 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

0 GB TỐC ĐỘ CAO

100,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B100

1000 PHÚT GỌI NỘI MẠNG

10 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

2 GB TỐC ĐỘ CAO

100,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B150

1000 PHÚT GỌI NỘI MẠNG

100 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

4 GB TỐC ĐỘ CAO

100 SMS NỘI MẠNG

150,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 033.9999.368

đăng ký

B200

MIỄN PHÍ <= 30P NỘI MẠNG

150 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

8 GB TỐC ĐỘ CAO

150 SMS NỘI MẠNG

200,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B250

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

200 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

10 GB TỐC ĐỘ CAO

200 SMS TRONG NƯỚC

250,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B300

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

250 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

10 GB TỐC ĐỘ CAO

250 SMS TRONG NƯỚC

300,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B350

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

300 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

12 GB TỐC ĐỘ CAO

300 SMS TRONG NƯỚC

350,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B400

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

350 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

15 GB TỐC ĐỘ CAO

350 SMS TRONG NƯỚC

400,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B500

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

500 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

30 GB TỐC ĐỘ CAO

400 SMS TRONG NƯỚC

500,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B700

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

700 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

30 GB TỐC ĐỘ CAO

700 SMS TRONG NƯỚC

700,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B1000

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

1000 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

30 GB TỐC ĐỘ CAO

1000 SMS TRONG NƯỚC

1,0000,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

B2000

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

2000 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

60 GB TỐC ĐỘ CAO

2000 SMS TRONG NƯỚC

2,0000,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

V160

MIỄN PHÍ <= 20P GỌI NỘI MẠNG

100 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

45 GB TỐC ĐỘ CAO

 

160,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

V200

MIỄN PHÍ <= 20P GỌI NỘI MẠNG

200 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

60 GB TỐC ĐỘ CAO

(ÁP DỤNG TRƯỚC 18/11/2018)

200,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

V250

MIỄN PHÍ <= 30P GỌI NỘI MẠNG

300 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

90 GB TỐC ĐỘ CAO

 

250,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

V300

MIỄN PHÍ <= 60P GỌI NỘI MẠNG

400 PHÚT GỌI NGOẠI MẠNG

120 GB TỐC ĐỘ CAO

350 SMS TRONG NƯỚC

300,000Đ

30 NGÀY

CHI TIẾT

HOTLINE : 0339999.368

đăng ký

Thời gian triển khai: Bắt đầu từ tháng 01/2020

– Phạm vi áp dụng: Chương trình hòa mạng miễn phí chuyển đổi sang trả sau của Viettel áp dụng trên phạm vi toàn quốc

– Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động đang là trả trước có thời gian sử dụng ≥ 30 ngày, chuyển đổi sang trả sau và có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền trước tháng chuyển đổi thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau sẽ được tham gia các gói tương ứng:

– Thuê bao có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền trước tháng chuyển đổi <200.000đ sẽ được tham gia tất cả các gói trả sau trên.

– Thuê bao có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền kề trước tháng chuyển đổi từ 200.000đ đến 300.000đ sẽ được tham gia trả sau từ gói 150,000đ trở lên

– Thuê bao có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền kề trước tháng chuyển đổi từ 300.000đ đến 500.000đ sẽ được tham gia trả sau từ gói 250,000đ trở lên

– Thuê bao có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền kề trước tháng chuyển đổi từ 500.000đ đến 1000.000đ sẽ được tham gia trả sau từ gói 400,000đ trở lên

– Thuê bao có tiêu dùng bình quân 3 tháng liền kề trước tháng chuyển đổi từ 1000.000đ sẽ được tham gia các gói trả sau là B1000

Các gói mua thêm dung lượng cho thuê bao:

Ngoài ra Viettel có bổ sung các gói cước hỗ trợ mua thêm khi sử dụng hết dung lượng của gói cước chính, quý khách hàng có thể tham khảo dưới đây:

* Gói ST30K 30.000đ/7ngày được 7GB tốc độ cao – Hết tốc độ cao “dừng”

ĐĂNG KÝ

* Gói ST15K 15.000đ/3 ngày được 3GB tốc độ cao – Hết tốc độ cao “dừng”

ĐĂNG KÝ

Hiện tại giá cước sử dụng cho thuê bao trả sau Viettel rẻ hơn đến 40% cước sử dụng cho thuê bao trả trước. Chính vì vậy để tiết kiệm chi phí sử dụng nếu nhu cầu gọi thoại, nhắn tin hay truy cập 3G 4G nhiều bạn nên chuyển đổi sang các gói cước trả sau Viettel để sử dụng.

Một số lưu ý khi đăng ký và sử dụng gói cước trả sau Viettel

–  Từ ngày 01/06/2018 Viettel sẽ miễn phí cước thuê bao tháng cho thuê bao trả sau(không bị mất 50K thuê bao cộng thêm hàng tháng như trước kia nữa).

– Việc thanh toán cước bạn có thể đăng ký thanh toán tại nhà do nhân viên thu cước sẽ trực tiếp đi thu hoặc thanh toán bằng thẻ cào điện thoại thông qua các cú pháp *199* mã số thẻ # ok

– Cú pháp hỗ trợ kiểm tra số phút gọi còn lại và data còn lại như sau :

  • Kiểm tra phút gọi nội mạng: KTLL gửi 109
  • Kiểm tra phút gọi ngoại mạng: KTNM gửi 109
  • Kiểm tra lưu lượng Data: KTTK gửi 191

Thời hạn thanh toán cước trả sau theo quy định:

– Cuối tháng hệ thống sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ cước mà Khách hàng đã sử dụng trong tháng đó. Đầu tháng hệ thống sẽ có tin nhắn SMS thông báo số tiền để khách hàng biết và thanh toán trước ngày 20 của tháng. Sau ngày 20 không thanh toán sẽ tạm chặn 1 chiều và sau 10 ngày nữa sẽ chặn 2 chiều.

– Kể từ thời điểm chặn 2 chiều, thuê bao có 30 ngày để giữ số. Nếu sau 30 ngày thuê bao vẫn chưa thanh toán cước để mở lại hoạt động thì sẽ bị thu hồi về kho số.

Thủ tục đăng ký thuê bao trả sau Viettel

Quý khách hàng có nhu cầu hòa mạng trả sau Viettel chỉ cần chuẩn bị:

– CMND hoặc Hộ Chiếu bản gốc có thời hạn sử dụng không quá 15 năm là ok

– Riêng khách hàng hòa mạng cho doanh nghiệp thì cần thêm giấy ĐKKD, CMT Giám đốc, Giám đốc ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng.

Chúc quý khách hàng hòa mạng thành công và sử dụng hiệu quả ưu đãi nhà mạng mang lại từ chương trình khuyến mãi cho thuê bao trả sau hòa mạng mới Viettel.